Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản của đơn vị

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-06-02
1.19 MB
0
Quyết định về việc kiện toàn BCĐ phòng, chống Covid 19

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-05-13
3.06 MB
0
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tuân Đạo khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các đơn vị bầu cử

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
3.11 MB
3
Quyết định ấn định đơn vị bầu cử

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-01
946.97 KB
6
Quy chế dân chủ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-26
5.66 MB
5
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-04
5.66 MB
4
Kế hoạch Chỉ đạo điều hành năm 2021

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-04
3.01 MB
4
Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành năm 2021

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-04
3.05 MB
5
Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-17
3.4 MB
24

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction