(LSĐT) - Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 10)

DVBC10

 
 

* ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10:

* Tại UBND xã Ngọc Lâu: gồm 03 đơn vị, xã Tự Do, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn.

* Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 03 đại biểu. Số người ứng cử là 05 người.

TS DVBC so10 1

TS DVBC so10 2

TS DVBC so10 3

TS DVBC so10 4

TS DVBC so10 5

 

(LSĐT) - Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 09)

DVBC09

 
 

* ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09:

* Tại UBND xã Văn Nghĩa: gồm 04 đơn vị, xã Mỹ Thành, Văn Nghĩa, Nhân Nghĩa và Đơn vị Kho K854.

* Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 04 đại biểu. Số người ứng cử là 07 người.

TS DVBCso9 1

TS DVBCso9 2

TS DVBCso9 3

TS DVBCso9 4 quyen

TS DVBCso9 5

TS DVBCso9 6

 TS DVBCso9 7

(LSĐT) - Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 08)

DVBC08

 
 

* ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08:

* Tại UBND xã Tân Lập: gồm 04 đơn vị, xã Tân Lập, Miền Đồi, Tuân Đạo, Quý Hòa.

* Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 05 đại biểu. Số người ứng cử là 08 người.

TS DVBC so8 1

TS DVBC so8 2

TS DVBC so8 3

TS DVBC so8 4

TS DVBC so8 5

TS DVBC so8 6

 TS DVBC so8 7

TS DVBC so8 8

(LSĐT) - Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 07)

DVBC07

 
 

* ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07:

* Tại UBND xã Quyết Thắng: gồm 01 đơn vị xã Quyết Thắng.

* Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 03 đại biểu. Số người ứng cử là 05 người.

TS DVBC so7 1

TS DVBC so7 2

TS DVBC so7 3

TS DVBC so7 4

TS DVBC so7 5

 

(LSĐT) - Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 06)

DVBC06

 
 

* ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06:

* Tại UBND xã Thượng Cốc: gồm 02 đơn vị xã Thượng Cốc và Văn Sơn.

* Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 03 đại biểu. Số người ứng cử là 05 người.

TS DVBC so6 1

TS DVBC so6 2

TS DVBC so6 3

TS DVBC so6 4

TS DVBC so6 5

 
 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction