Vùng đất này xưa kia là một thôn của xã Cộng Hòa cũ, thuộc cụm văn hóa Mường Vang, một trong bốn Mường lớn của nền văn hóa Hòa Bình. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu đời cũng như nhiều biến cố thăng trầm trong lịch sử, đến tháng 6 năm 1956, các xóm được tách ra và thành lập xã Tuân Đạo đến bây giờ.

Từ khi được thành lập, xã đã tổ chức thành các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp, có Ban quản trị HTX, có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ban kiểm soát, Kế toán và các tổ sản xuất để điều hành công việc. Thời kỳ này toàn bộ ruộng đất được tự nguyện nộp cho HTX quản lý chung, hình thành kiểu làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa.

- Từ năm 1960 đến 1966: Thành lập HTX mỗi xóm một HTX gồm 11 HTX: Đanh, Đào, Lâm Khịa, Mọng Mới, Sào, Mọi Vát, Khụ, Cù Rài, Chạo, Nạc và Kha Quàn. Riêng HTX Mọi Vát được thành lập từ tháng 4/1959 đến tháng 5/1975.

- Từ năm 1966 đến năm 1975: Sát nhập thành lập các HTX là Đanh Đào, Ba Sào, Mọi Vát, Khụ Rài và Chạo Nạc.

- Từ tháng 5/1975 đến năm 1978      : Các HTX gộp lại thành 2 HTX là Sào Vát và Khụ Nạc.

- Từ 1978 đến 1981, hợp lại thành HTX Tuân Đạo trên cơ sở vẫn hoạt động hai HTX cũ là Sào Vát và Khụ Nạc.

- Đến năm 1997, tổ chức các HTX hoạt động không còn hiệu quả chuyển sang thời kỳ kinh tế hộ gia đình tự chủ. Các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các công việc khác ở xóm do Trưởng xóm đại diện dưới sự quản lý và điều hành của UBND xã.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, ngày nay đời sống của bà con nhân dân xã Tuân Đạo trên tất cả các mặt đang từng bước ổn định và phát triển bền vững.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction