STT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

Số điện thoại

Ghi chú

1

Bùi Công Dụng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0363.759.118

 

2

Bùi Thanh Bình

P. Bí thư TT Đảng ủy

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0392.323.009

 

3

Bùi Văn Bèo

P. Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0369.804.395

 

4

Bùi Văn Hải

Phó Chủ tịch UBND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0397.558.259

 

5

Quách Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0373.395.072

 

6

Bùi Văn Khánh

Chủ tịch MTTQ VN xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0354.294.637

 

7

Quách Công Thức

Chủ tịch Hội CCB xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0373.274.239

 

8

Bùi Thị Chiền

Chủ tịch Hội LHPN xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0353.348.501

 

9

Bùi Thanh Toản

Bí thư Đoàn xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0961.404.979

 

10

Bùi Văn Văn

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0394.947.600

 

11

Bùi Hồng Diên

Trưởng Công an xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0373.397.489

 

12

Bùi Văn Tược

Chỉ huy trưởng QS xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0358.934.200

 

13

Bùi Văn Thảo

CC Văn phòng UBND&HĐND

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0399.254.689

 

14

Bùi Văn Thư

CC Văn phòng Đảng ủy

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0824.388.048

 

15

Bùi Văn Thượng

CC Văn phòng TK

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0396.774.656

 

16

Bùi Thị Hồng Vân

CC Lao động TB & XH

Nhân Nghĩa – Lạc Sơn - HB

0354.510.467

 

17

Bùi Thị Hà

CC Văn hóa XH

Định Cư – Lạc Sơn - HB

0977.546.857

 

18

Bùi Văn Chực

CC Tài chính - KT

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0398.025.122

 

19

Bùi Văn Bừi

CC Địa chính – Xây dựng

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0369.805.285

 

20

Bùi Văn Thụ

CC Địa chính – Môi trường

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0978.415.894

 

21

Bùi Văn Xiên

CC Tư pháp

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0982.105.046

 

22

Bùi Thiện Chí

CC Tư pháp

Tân Lập – Lạc Sơn - HB

0974.664.159

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction