STT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

Số điện thoại

Ghi chú

1

Bùi Văn Bèo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0369.804.395

 

2

Bùi Văn Khánh

P. Bí thư TT Đảng ủy

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0354.294.637

 

3

Bùi Hồng Diên

P. Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

 0392.322.931

 

4

Bùi Văn Thư

Phó Chủ tịch UBND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

 0373.535.267

 

5

Quách Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0373.395.072

 

6

Bùi Thanh Toản

Chủ tịch MTTQ VN xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0961.404.979

 

7

Bùi Văn Chiều

Chủ tịch Hội CCB xã

Vũ Bình– Lạc Sơn - HB

0969.154.366

 

8

Bùi Thị Chiền

Chủ tịch Hội LHPN xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0353.348.501

 

9

Bùi Văn Văn

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0394.947.600

 

10

Bùi Thanh Bình

CC Tư pháp

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0392.323.009

 

11

Bùi Văn Triệu

Trưởng Công an xã

Yên Nghiệp – Lạc Sơn - HB

0373.397.489

 

12

Bùi Văn Tược

Chỉ huy trưởng QS xã

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0358.934.200

 

13

Bùi Văn Thảo

CC Văn phòng UBND&HĐND

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0399.254.689

 

14

Bùi Văn Thượng

CC Văn phòng TK

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0396.774.656

 

15

Bùi Thị Tuyết

CC Lao động TB & XH

TT Vụ Bản – Lạc Sơn - HB

0394.174.467 

 

17

Bùi Thị Hà

CC Văn hóa XH

Định Cư – Lạc Sơn - HB

0977.546.857

 

18

Bùi Văn Chực

CC Tài chính - KT

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0398.025.122

 

19

Bùi Văn Thụ

CC Địa chính – Môi trường

Tuân Đạo – Lạc Sơn - HB

0978.415.894

 

20

Bùi Thiện Chí

CC Tư pháp

Tân Lập – Lạc Sơn - HB

0974.664.159

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction