Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp tình hình thực tế ở tỉnh. Ngày 26/3/2020, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 296-KL/TU về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, sở, ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

1. Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân. Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành các địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tham gia của toàn dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, thông tin, tuyên truyền… đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh... Tỉnh ta cùng với cả nước bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh.

2. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp tình hình thực tế ở tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân; cùng với cả nước chủ động thực hiện các phương án phục hồi nền kinh tế, cần chú ý một số nhiệm vụ quan trọng sau: 

2.1. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng; thực hiện giãn cách xã hội; quán triệt nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Sử dụng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền (phương tiện thông tin đại chúng, bảng biểu, pa-nô, áp phích, tuyên truyền miệng…); vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường các hình thức động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch; ủng hộ tinh thần, vật chất, kinh phí, phương tiện cho các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch.

Tỉnh đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, huy động lực lượng, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong phòng, chống dịch; làm vệ sinh đường phố, thôn, xóm, hệ thống sông suối…

Cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ dân phố phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, mặt trận tổ quốc, thanh niên, hội phụ nữ… thành lập các tổ công tác hoặc tổ tuyên truyền, phối hợp với chính quyền “đến từng nhà, rà từng hộ” để vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ động sẵn sàng đối phó với các cấp độ dịch cao hơn theo kế hoạch đã đề ra, không để bị động bất ngờ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, dụng cụ bảo hộ phòng, chống dịch. Xây dựng chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các huyện, thành phố nào có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định; những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nắm chắc tình hình người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh để có biện pháp theo dõi phù hợp. Tiếp tục theo dõi, giám sát các trường hợp trở về từ các quốc gia/khu vực/vùng có dịch, điều tra lập danh sách cần cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân, các biện pháp chống nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và các bệnh nhân khác tại các cơ sở điều trị. Thực hiện hội chẩn trực tuyến trong công tác phòng, chống dịch. Triển khai thực hiện Test-kit phát hiện sớm Covid-19 ngay sau khi Bộ Y tế cho phép. Triển khai đầu tư phòng áp lực âm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, phục vụ công tác điều trị.

Tiếp tục bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung số lượng lớn; chuẩn bị bệnh viện dã chiến đảm bảo về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu điều trị. Xây dựng phương án: Hướng dẫn cách ly cộng đồng, cách ly diện rộng và các cơ sở cách ly khác (nhà hàng, khách sạn); trưng tập, sử dụng một số khách sạn làm khu cách ly y tế tập trung khi cần thiết; bố trí giường bệnh để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại các trung tâm y tế huyện, thành phố, bệnh viện đa khoa tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động, điều động lực lượng cán bộ, trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch khi dịch bùng phát.

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc để thích ứng với điều kiện phòng chống dịch, tăng cường làm việc trực tuyến, giảm hội họp, tập trung đông người. Triển khai các giải pháp đào tạo trực tuyến, dạy và học qua truyền hình để hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạm dừng hoạt động các khu, điểm du lịch, các dịch vụ vui chơi, giải trí, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu… Thực hiện tốt các chủ trương của trung ương về hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong tình hình mới.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu các cấp uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu trên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, cùng với cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Theo Bùi Mai   

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...



Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction