Ngày 28, 29/5/2020, Đảng bộ xã Tuân Đạo đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn những Đảng viên xuất sắc nhất vào Ban chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội - an ninh - quốc phòng của địa phương.

      Về dự và chỉ đạo Đại hội có đoàn công tác của huyện: ông Quách Đình Sơn, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, ông Quách Công Xưởng, Phó Ban tổ chức Huyện ủy và các đồng chí trong đoàn. Thành phần dự Đại hội của xã gồm 116 đảng viên chính thức.

     Đảng bộ xã Tuân Đạo hiện có 13 chi bộ với 244 đảng viên. Tại Đại hội đã tiến hành đánh giá các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nhiệm kỳ trước, theo đó tốc độc tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 16 triệu, đến cuối nhiệm kỳ năm 2020 đạt 26 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Với tốc độ phát triển đó, đại hội đã thống nhất đưa ra chỉ tiêu về thu nhập đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/người.

đại hội 4

     đại hội 3

 đại hội 2

 

Các Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

đại hội 1

Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; huy động sức mạnh toàn dân xây dựng nông thôn mới; ứng dụng khoa học và kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hoá; chú trọng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển y tế, văn hóa, thể dục, thể thao; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, cải thiện đời sống Nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu đến năm 2025 đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bùi Hà.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction