Ngày 23/6/2020, MTTQ VN xã Tuân Đạo đã tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban MTTQVN xã lần thứ 5, khóa 26, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, ở huyện có ông Bùi Văn Kiên, Ủy viên MTTQVN huyện Lạc Sơn cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã.

mặt trận 4

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UB MTTQVN xã phát biểu Khai mạc Hội nghị

 

mặt trận 3

Đồng chí Bùi Văn Thư, Phó CT UBND xã Thông qua Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Đại Dương, Phó Chủ tịch MTTQ VN xã thông qua Báo cáo công tác MTTQ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; đồng chí Bùi Văn Thư, Phó Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Qua đó các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ VN đã thảo luận sôi nổi về các mặt đã nêu trong báo cáo để cùng tìm ra ra hướng đi đúng đắn cho công tác MTTQ và các đoàn thể..

mặt trận 2

Đồng chí Bùi Văn Kiên, Ủy viên UBMTTQVN huyện phát biểu.

mặt trận 1

 

Đồng chí Bùi Văn Bèo, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

mặt trận 5

     Đồng chí Bùi Thanh Toản, Chủ tịch UBMTTQVN xã ra mắt và phát biểu cảm tưởng trước Hội nghị

       Cũng tại Hội nghị này, các đồng chí UV Ủy ban MTTQVN xã đã tiến hành hiệp thương thống nhất cho thôi UV Ủy viên MTTQVN xã đối với 03 đồng chí do chuyển công tác khác, bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ủy ban MTTQ, 01 đồng chí vào Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch UB MTTQVN xã Tuân Đạo, khóa 26, nhiệm kỳ 2019-2024. Với những sự thay đổi này, UB MTTQVN xã đã kịp thời được kiện toàn sau các thay đổi về nhân sự của Đại hội Đảng bộ xã, là bước đệm quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác MTTQ ngày càng phát triển và đúng hướng./.

Bùi Hà.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction