Ngày 23/6/2020, MTTQ VN xã Tuân Đạo đã tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban MTTQVN xã lần thứ 5, khóa 26, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, ở huyện có ông Bùi Văn Kiên, Ủy viên MTTQVN huyện Lạc Sơn cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã.

mặt trận 4

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UB MTTQVN xã phát biểu Khai mạc Hội nghị

 

mặt trận 3

Đồng chí Bùi Văn Thư, Phó CT UBND xã Thông qua Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Đại Dương, Phó Chủ tịch MTTQ VN xã thông qua Báo cáo công tác MTTQ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; đồng chí Bùi Văn Thư, Phó Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Qua đó các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ VN đã thảo luận sôi nổi về các mặt đã nêu trong báo cáo để cùng tìm ra ra hướng đi đúng đắn cho công tác MTTQ và các đoàn thể..

mặt trận 2

Đồng chí Bùi Văn Kiên, Ủy viên UBMTTQVN huyện phát biểu.

mặt trận 1

 

Đồng chí Bùi Văn Bèo, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

mặt trận 5

     Đồng chí Bùi Thanh Toản, Chủ tịch UBMTTQVN xã ra mắt và phát biểu cảm tưởng trước Hội nghị

       Cũng tại Hội nghị này, các đồng chí UV Ủy ban MTTQVN xã đã tiến hành hiệp thương thống nhất cho thôi UV Ủy viên MTTQVN xã đối với 03 đồng chí do chuyển công tác khác, bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ủy ban MTTQ, 01 đồng chí vào Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch UB MTTQVN xã Tuân Đạo, khóa 26, nhiệm kỳ 2019-2024. Với những sự thay đổi này, UB MTTQVN xã đã kịp thời được kiện toàn sau các thay đổi về nhân sự của Đại hội Đảng bộ xã, là bước đệm quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác MTTQ ngày càng phát triển và đúng hướng./.

Bùi Hà.

       Ngày 15/6/2020, HĐND xã Tuân Đạo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) để bầu kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã. Về dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Quách Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, các đại biểu HĐND xã khóa XIX.

hội đồng 1

       hội đồng 3

hội đồng 4

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Tuân Đạo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

          Với sự đồng thuận, nhất trí của các đại biểu HĐND xã, Kỳ họp thứ 11 đã nêu cao tinh thần khách quan, dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã, cụ thể là:

 

         Đồng chí Bùi Văn Bèo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã,

         Đồng chí Bùi Hồng Diên, Chủ tịch UBND xã,

         Đồng chí Bùi Văn Thư, Phó chủ tịch UBND xã.

        Đây chính là cơ sở quan trọng, then chốt nhằm lãnh đạo thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Tuân Đạo, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Bùi Hà.

      Ngày 28, 29/5/2020, Đảng bộ xã Tuân Đạo đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn những Đảng viên xuất sắc nhất vào Ban chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội - an ninh - quốc phòng của địa phương.

      Về dự và chỉ đạo Đại hội có đoàn công tác của huyện: ông Quách Đình Sơn, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, ông Quách Công Xưởng, Phó Ban tổ chức Huyện ủy và các đồng chí trong đoàn. Thành phần dự Đại hội của xã gồm 116 đảng viên chính thức.

     Đảng bộ xã Tuân Đạo hiện có 13 chi bộ với 244 đảng viên. Tại Đại hội đã tiến hành đánh giá các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nhiệm kỳ trước, theo đó tốc độc tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 16 triệu, đến cuối nhiệm kỳ năm 2020 đạt 26 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Với tốc độ phát triển đó, đại hội đã thống nhất đưa ra chỉ tiêu về thu nhập đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/người.

đại hội 4

     đại hội 3

 đại hội 2

 

Các Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

đại hội 1

Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; huy động sức mạnh toàn dân xây dựng nông thôn mới; ứng dụng khoa học và kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hoá; chú trọng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển y tế, văn hóa, thể dục, thể thao; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, cải thiện đời sống Nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu đến năm 2025 đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bùi Hà.

Thủ tướng nhấn mạnh: Mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Nếu làm điều gì khinh suất, bị động, sẽ xóa đi thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng cần có biện pháp thận trọng, phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Hiếu 

Chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó, có sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 16 và đưa ra các quyết sách mới.

Tại cuộc họp, các kiến nghị của Ban Chỉ đạo đã được Thường trực Chính phủ thảo luận. Sau gần 3 tiếng lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ trân trọng cảm ơn toàn dân đã khắc phục khó khăn, ủng hộ, thực hiện nghiêm chủ trương cách ly toàn xã hội; biểu dương những tấm lòng nhân ái, tấm gương người tốt việc tốt trong phòng chống dịch; đánh giá cao sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà hảo tâm cũng như các cấp, các ngành, địa phương, loại hình doanh nghiệp trong phòng chống dịch cũng như bảm đảm sản xuất, kinh doanh để có mức tăng trưởng trong quý I.

Mặc dù đạt được thành tích nhất định, nhưng trên thế giới, dịch bệnh vẫn hoành hành, số người nhiễm và tử vong tăng cao; trong nước tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong xã hội. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác.

Từng bước giảm dần các biện pháp giãn cách xã hội một cách thận trọng

Nhấn mạnh tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Nếu làm điều gì khinh suất, bị động, sẽ xóa đi thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng cần có biện pháp thận trọng, phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại.

Thủ tướng nêu rõ, sẽ có Chỉ thị mới để triển khai các chủ trương, biện pháp cụ thể. Chiến lược phòng, chống dịch hiệu quả và bền vững dựa trên cơ sở duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, chuẩn bị khởi động lại nền kinh tế trên cơ sở chống dịch thành công.

Kiên định các chiến lược đề ra là ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả với mục tiêu bao trùm là kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất, hạn chế tử vong, đồng thời giảm thiểu tác động đến kinh tế-xã hội.

Trong chỉ đạo, cần từng bước giảm dần các biện pháp giãn cách xã hội một cách thận trọng, đồng bộ, có bước đi phù hợp với hoàn cảnh của mỗi tỉnh, thành phố, mỗi địa phương, để vừa phòng chống dịch hiệu quả tích cực, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về phân loại nguy cơ dịch bệnh giữa các địa phương dựa trên một số tiêu chí như các phân tích dịch tễ học, tình hình dịch bệnh hiện nay, khả năng ứng phó, đặc điểm dân số, giao thông, có nhiều người nước ngoài đến, có nhiều ca lây nhiễm…

Giao UBND các tỉnh quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng cụ thể trên địa bàn của mình một cách phù hợp, nghiêm túc theo các cấp độ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định cụ thể cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa; chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các dự án, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ngừng sản xuất kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng lây nhiễm COVID-19. Như vậy, lãnh đạo các địa phương sẽ quyết định đóng cửa các cơ sở kinh doanh chưa cần thiết, kể cả với nhóm nguy cơ và ít nguy cơ. Việc thực hiện cách ly xã hội có thể theo quy mô cấp xã, huyện, tùy theo nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Tiếp tục kéo dài chính sách kiểm soát xuất nhập cảnh như hiện nay cho đến 30/4. Xem xét giải quyết cho những người Việt Nam ở nước ngoài có yêu cầu cấp thiết và hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nước. Duy trì cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài vào Việt Nam.

Yêu cầu thực hiện ngay gói an sinh xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến: Học trực tuyến, thanh toán trực tuyến…; khuyến khích cán bộ làm việc tại nhà. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các cơ quan nhà nước quyết định cụ thể việc này để đảm bảo công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 15, 16, tránh tình trạng đua xe, tụ tập đông người, không để bất cứ nhóm chống đối nào quậy phá, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm răn đe.

Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh đối với 63  tỉnh, thành phố để khả năng ứng phó kịp thời hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kế hoạch học tập của học sinh, sinh viên trong cả nước và kế hoạch thi cử, báo cáo Thường trực Chính phủ trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn bộ cuộc sống, tránh đưa tin gây tâm lý chủ quan trong nhân dân, vì phía trước chúng ta còn nhiều gian nan, kể cả chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay gói an sinh xã hội với tinh thần cứu trợ như cứu hỏa, không thể để chậm trễ hơn vì người lao động đang rất khó khăn, không vì thủ tục mà kéo dài việc hỗ trợ./.

Theo: Dangcongsan.vn

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế; Tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. UBND huyện Lạc Sơn đã ban hành văn bản về tăng cường công tác truyên truyền, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể như sau:

IMG 20200331 094605

Căn cứ Công văn số 151/VHCS-TTCĐ ngày 17/3/2020 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tranh tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Công văn số 1491-CV/BTGTU, ngày 26/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thẩm định khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế; Tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị, Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, Ủy Ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai hoạt động tuyên truyền, bằng các hình thức như: xe tuyên truyền, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, tại các điểm trung tâm, các tuyến đường trục chính, khu vực đông dân cư, cơ quan, đơn vị, nơi giao dịch hành chính và tại khu vực chợ, bến xe địa điểm kinh doanh với nội dung như sau:

I. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền khẩu hiệu.

1. Hãy đeo khẩu trang đúng cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh Covid-19.

4. Vệ sinh cá nhân, giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng là cách duy nhất để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng
nước muối để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. Hình ảnh tuyên truyền.

IMG 20200331 094540

IMG 20200331 094559

IMG 20200331 094605

IMG 20200331 094611

IMG 20200331 094625

IMG 20200331 094648

IMG 20200331 094708

IMG 20200331 100927

* Tải nội dung văn bản và Pano tranh tuyên truyềnTại đây

Theo Bùi Mai (Trang TTĐT huyện) 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction