Ngày 19/9/2019, UBND huyện Cao Phong ban hành Thông báo số: 76/TB-UBND, thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đạo tạo các huyện Cao Phong, Lạc Sơn, Kim Bôi năm 2019 như sau:

ANH DAI DIEN TUYEN DUNG VC

* Huyện Cao Phong: 08 chỉ tiêu gồm: 08 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học, trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học.

* Huyện Kim Bôi 15 chỉ tiêu, gồm: 03 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non, trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Mầm non; 08 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học, trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học; 02 chỉ tiêu giáo viên THCS, trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học, Công nghệ Thông tin; 02 chỉ tiêu giáo viên THCS, trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Hóa - Sinh, Hóa - Địa, Hóa - Lý, Sinh - Địa, Sinh - Hóa.

* Huyện Lạc Sơn gồm 26 chỉ tiêu, gồm: 09 chỉ tiêu giáo viên Mầm non, trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Mầm non; 06 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học, trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học; 06 chỉ tiêu giáo viên THCS, trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học, Công nghệ Thông tin, có chứng chỉ sư phạm nếu không thuộc ngành sư phạm; 04 chỉ tiêu giáo viên THCS, trình độ Cao đẳng trở lên, trình độ Sư phạm Thể dục Thể thao, Giáo dục thể chất có chứng chỉ sư phạm nếu không thuộc ngành sư phạm; 01 chỉ tiêu giáo viên THCS, trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý.

* Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng thực hiện bằng hình thức thông qua thi tuyển, gồm 02 vòng thi.

* Hướng dẫn tiếp nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 19/9/2019 đến hết ngày 19/10/2019. Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Cao Phong.

* Dự kiến ngày thi:

- Vòng 1: Dự kiến Ngày 18/11/2019.

- Vòng 2: Dự kiến ngày 29/11/2019.

Tải nội dung Thông báo tại đây: Thông báo số: 76/TB-UBND.

Theo Bùi Mai (TH)     

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction