Tin nổi bật

       Ngày 15/6/2020, HĐND xã Tuân Đạo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) để bầu kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã. Về dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Quách Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, các đại biểu HĐND xã khóa XIX.

hội đồng 1

       hội đồng 3

hội đồng 4

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Tuân Đạo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

          Với sự đồng thuận, nhất trí của các đại biểu HĐND xã, Kỳ họp thứ 11 đã nêu cao tinh thần khách quan, dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã, cụ thể là:

 

         Đồng chí Bùi Văn Bèo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã,

         Đồng chí Bùi Hồng Diên, Chủ tịch UBND xã,

         Đồng chí Bùi Văn Thư, Phó chủ tịch UBND xã.

        Đây chính là cơ sở quan trọng, then chốt nhằm lãnh đạo thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Tuân Đạo, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Bùi Hà.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT