ảnh nd 2

Đ/c Bùi Thanh Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2019, Hội Nông dân xã hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, Hội cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành và đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn xã. Công tác Hội đã gặt hái được thành tích xuất sắc được Hội nông dân huyện Lạc Sơn tặng giấy khen, cấp ủy Đảng tin tưởng và nhân dân ủng hộ. Tại Hội nghị đã trao tặng giấy công nhận cho 8 chi hội có thành tích xuất sắc năm 2019.

ảnh nd 3

 

Đ/c Bùi Văn Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã trao Giấy khen cho các chi hội xuất sắc năm 2019

Theo Hội Nông dân xã.

          Ngày 24/12/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuân Đạo đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa 26, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong công tác mặt trận năm 2019, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, thông báo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội, QPAN năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử thay thế bổ sung ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa 26, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại hội nghị rất vui mừng và phấn khởi sự hiện diện có mặt về dự, chỉ đạo và phát biểu động viên với hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND xã, về dự hội nghị còn có đại diện các ngành đoàn thể, hội đặc thù và đông đủ các vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ảnh mặt trận 1

Đồng chí Bùi Công Dụng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tuân Đạo luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra của Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Sơn, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Tuân Đạo, sự phối hợp với HĐND, UBND xã và các các tổ chức thành viên. Công tác mặt trận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như công tác nắm bắt tình hình nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, công tác giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217 – QĐ/ TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị. Với những kết quả đạt được cụ thể như sau:

Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong năm 2019 tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã luôn ổn định về tư tưởng chính trị, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy ước làng xóm đề ra, không có vấn đề mà nhân dân nổi cộm, bức xúc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm.

Thực hiện tốt các cuộc vận động. Đăc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông, vệ sinh chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp (Tiêu biểu như: khu dân cư xóm Mọi Mới, xóm Khụ, xóm Chạo Nạc và nhiều xóm khác), hướng dẫn các mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình dòng họ, ổ nhà tự quản, mô hình tổ liên gia tự quản. Thực hiện tốt tháng cao điểm xây dựng quỹ “vì người nghèo” trong năm đã xây dựng quỹ được 22.740.000 đồng, tiếp nhận xây dựng 01 nhà đại đoàn kết với trị giá 40.000.000 đồng, hỗ trợ 01 hộ bị hỏa hoạn thiên tai với số tiền 2.000.000 đồng và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp ngày 27/7.

Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã có 9/9 khu dân cư trong xã tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, đã có 82,7% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và 8/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa chiếm 88,8%, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng năm 2019.

ảnh mặt trận 2

      Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch MTTQVN xã tặng Giấy khen cho các Khu dân cư 

Ngoài ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Trung ương như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Nghị quyết trung ương 6,7,8 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND xã và các tổ chức thành viên tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tổ chức tốt công tác giám sát và phản biện xã hội với 03 cuộc giám sát chuyên đề.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuân Đạo tiếp tục phát huy và thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động mà nghị quyết Hội nghị ủy ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ 4 đã đề ra trong năm 2020.

Theo MTTQVN xã Tuân Đạo.

 

 

       Ngày 23/12/2019, Đoàn xã Tuân Đạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện các ban ngành đoàn thể và các đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong toàn xã.

Hn tn 1

       Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Huyện Đoàn và sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, công tác Đoàn và phong trào TTN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong ĐVTN, Tổ chức các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và đặc biệt là tích cực trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào tại đại phương với Ban văn hóa và các ban ngành đoàn thể. Hiện nay số đoàn viên toàn xã là 143, thanh niên là 845. Đoàn xã đang tích cực có những biện pháp để thu hút được đông đảo ĐVTN vào sinh hoạt hơn nữa, xây dựng phong trào Đoàn và TTN ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

ảnh HN tn 3

Đ/c Công an huyện phụ trách xã tuyên truyền về an ninh trật tự cho ĐVTN tại Hội nghị

ảnh HN tn 2

     Đ/c Bùi Thanh Toản, Bí thư Đoàn xã trao Giấy khen cho các chi đoàn xuất sắc

      Kết thúc một năm có nhiều cố gắng và nỗ lực trong công tác, Đoàn xã đã công nhận 6/9 chi đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Đoàn xã Tuân Đạo đã vinh dự được Huyện Đoàn Lạc Sơn tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đây chính là nguồn động viên to lớn đối với công tác Đoàn và phong trào TTN của xã nhà.

Đoàn xã Tuân Đạo.

       Ngày 22/11/2019, Hội LHPN xã Tuân Đạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2019, chị Bùi Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn đã về dự và chỉ đạo Hội nghị.

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Tuân Đạo, Hội LHPN Huyện Lạc Sơn trong năm 2019 tình hình tư tưởng, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tuân Đạo ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chị em phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ảnh phụ nữ 2

     Chị Bùi Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn phát biểu tại Hội nghị

         Năm 2019, công tác Hội phụ nữ xã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đó là triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chương trình phối hợp, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lồng ghép CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) của Chính phủ và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) của Chính phủ và thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành chức năng theo nhiệm vụ của Hội.

        Bên cạnh đó Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch số 03 ngày 04 tháng 03 năm 2019 triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN cấp trên phát động, mức vận động khuyên góp mỗi hội viên từ 2.000đ trở lên, kết quả đã quyên góp được 1.040.000đ. Hội còn tuyên truyền vận động cán bộ hội viên ủng hộ quỹ mãi ấm tình thương, trong năm 2019 hội đã giúp được 4 hội viên nghèo mỗi 1 hội viên 1.000.000đ và vận động hội viên ủng hộ học học sinh nghèo vượt khó. Trong năm học 2019 – 2020 hội phối hợp với ĐTNCS Hồ Chí Minh vận động cán bộ hội viên 5000đ/hội viên, với tổng số tiền thu được là 3.235000đ tặng cho 58 học sinh nghèo vượt khó học giỏi và học sinh giỏi của  trường Tiểu học và THCS Tuân Đạo năm học 2019 – 2020...

ảnh phụ nữ 1

       Trao tặng Giấy khen cho các chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019

       Với những kết quả đã đạt được Hội Phụ nữ xã Tuân Đạo tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2020, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận động: “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” cũng như xây dựng Hội ngày càng vững mạnh hơn nữa.

Hà Bùi.

 

 

 

      Hôm nay ngày 12/11/2019, Hội NCT xã Tuân Đạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội và Biểu dương phong trào "Tuổi cao gương sáng" giai đoạn 2015 - 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện các ban ngành đoàn thể và các cụ ông, cụ bà tiêu biểu của các chi hội trong toàn xã.

       Với tinh thần "Tuổi cao ý chí càng cao", "Tuổi cao gương sáng", NCT xã Tuân Đạo luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Các cụ tích cực tham gia công tác hội và đặc biệt yêu thích các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vừa nâng cao sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

 

 

ẢNH CAO TUỔI 1

 

ảnh cao tuổi 3

       Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Hội NCT.

      Trong chương trình Hội nghị, Hội NCT đã tổng kết lại một năm hoạt động với nhiều thành tích đạt được, bên cạnh đó Hội cũng chỉ ra những mặt khó khăn và hạn chế để khắc phục trong những năm tiếp theo. Hội nghị đã Biểu dương phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"  giai đoạn 2015 - 2019 và trao tặng Giấy khen cho 12 cụ có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào.

ẢNH CAO TUỔI

 

     Khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Tuổi cao gương sáng"

         Tạm khép lại một năm hoạt động, các cụ ông cụ bà của Hội NCT xã tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực thi đua trong phong trào "Tuổi cao gương sáng", luôn luôn lạc quan, sống vui sống khỏe, sống có ích.

Bùi Hà.

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction