Chiều ngày 23/4/2021, Hội Nông dân xã đã tổ chức Ký cam kết An toàn giao thông với các chi hội và các ban ngành liên quan. Về dự và chỉ đạo chương trình, ở huyện Hội có ông Quách Công Mạnh, Thường trực Hội Nông dân huyện, ở xã có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN xã, Công an xã và đại diện các chi hội.

NÔNG DÂN 1

 

       Trong chương trình đã diễn ra phần ký kết giữa Ban ATGT xã - Công an xã - Hội Nông dân xã. Tiếp đó, Hội Nông dân xã ký cam kết đảm bảo ATGT với các chi hội trong toàn xã. Với sự đồng thuận nhất trí giữa các ban ngành có liên quan chúng ta tin tưởng rằng tình hình ATGT trên địa bàn xã nói riêng và toàn huyện nói chung sẽ từng bước ổn định, giảm thiểu tối đa tình trạng mất ATGT./.

Bùi Hà.

 

 

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction